+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Starostwo Powiatowe w Lesku

          Array
(
  [id] => 655
  [tytul] => XVII Sesja Rady Powiatu
  [opis] => Sesja zdalna
  [lokalizacja] => Sesja zdalna
  [data] => 2020-05-15 17:00:00
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1695
)
         

XVII Sesja Rady Powiatu

15.05.2020 17:00

Lokalizacja: Sesja zdalna
Sesja zdalna


Data wytworzenia: 2020-05-15 17:00:00 | Data udostępnienia: 2020-07-22 11:53:01 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z obrad z poprzednich sesji.
 5. Powołanie Komisji Wniosków.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 7. Interpelacje radnych.
 8. Podjęcie uchwał: a) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2020, b) w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego, c) w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. w Powiecie Leskim, d) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego, e) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego, f) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy na udostępnianie nieruchomości pod lokalizację nośników reklamowych stanowiącej własność Powiatu Leskiego, g) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu pomieszczeń i powierzchni użytkowej zlokalizowanych w budynku Szpitala Powiatowego w Lesku przy ul. Kochanowskiego 2 na czas oznaczony do lat 3.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 10. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Oświadczenia i wystąpienia radnych i innych osób.
 13. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
 14. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum