+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Starostwo Powiatowe w Lesku

          Array
(
  [id] => 656
  [tytul] => XII Sesja Rady Powiatu
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Sala posiedzeń
  [data] => 2019-12-30 13:00:00
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1695
)
         

XII Sesja Rady Powiatu

30.12.2019 13:00

Lokalizacja: Sala posiedzeń


Data wytworzenia: 2019-12-30 13:00:00 | Data udostępnienia: 2020-07-22 12:07:25 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej sesji.
 5. Powołanie Komisji Wniosków.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 7. Interpelacje radnych.
 8. Podjęcie uchwał: a) Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2020, - omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, - przedstawienie opinii i wniosków komisji i radnych, - przedstawienie opinii RIO, - przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków komisji i radnych, - dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, - głosowanie nad projektem uchwały budżetowej, b) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2020-2043 c) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2019 d) w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Bieszczadnik” w Lesku e) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze Powiatu Leskiego w roku 2020
 9. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Oświadczenia i wystąpienia radnych i innych osób.
 12. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
 13. Zakończenie sesji.
 14. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum