+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Starostwo Powiatowe w Lesku

          Array
(
  [id] => 658
  [tytul] => XIV Sesja Rady Powiatu
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Sala posiedzeń
  [data] => 2020-01-31 13:00:00
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1695
)
         

XIV Sesja Rady Powiatu

31.01.2020 13:00

Lokalizacja: Sala posiedzeń


Data wytworzenia: 2020-01-31 13:00:00 | Data udostępnienia: 2020-07-22 14:56:43 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z obrad z poprzednich sesji.
 5. Powołanie Komisji Wniosków.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 7. Interpelacje radnych.
 8. Podjęcie uchwał: a) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2020 b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2020-2043 c) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy Rynek 1 w Lesku stanowiącego własność Powiatu Leskiego d) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leskim (V)” e) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie leskim (VI)” f) w sprawie utworzenia Związku Powiatów Bieszczadzkich w celu wspólnego utworzenia i prowadzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej g) zmieniająca uchwałę Nr XIII.60.2015 Rady Powiatu Leskiego z dnia 15 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych h) w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
 9. Apel do Prezesa Rady Ministrów o wsparcie dla poszkodowanych wskutek przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku
 10. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Oświadczenia i wystąpienia radnych i innych osób.
 13. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
 14. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum