+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Starostwo Powiatowe w Lesku

          Array
(
  [id] => 664
  [tytul] => XV Sesja Rady Powiatu
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Sala posiedzeń
  [data] => 2020-03-06 13:00:00
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1695
)
         

XV Sesja Rady Powiatu

06.03.2020 13:00

Lokalizacja: Sala posiedzeń

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej sesji.
 5. Powołanie Komisji Wniosków.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 7. Interpelacje radnych.
 8. Podjęcie uchwał: a) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2020, b) w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku, c) w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2020 – 2026”, d) w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2020 – 2026”, e) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Leskiego na rok 2020.
 9. Podpisanie Umowy Powiatu Leskiego z Euroregionem Karpackim w sprawie Projektu Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 o nazwie „Transgraniczny produkt turystyki leśnej Bieszczadów i Połonin”.
 10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku oraz Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku na 2020 r.
 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Leskim za 2019 r.
 12. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Oświadczenia i wystąpienia radnych i innych osób.
 15. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
 16. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum