+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Starostwo Powiatowe w Lesku

          Array
(
  [id] => 746
  [tytul] => XX Sesja Rady Powiatu
  [opis] => Sesja zdalna
  [lokalizacja] => Sesja zdalna
  [data] => 2020-09-18 15:30:00
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1695
)
         

XX Sesja Rady Powiatu

18.09.2020 15:30

Lokalizacja: Sesja zdalna
Sesja zdalna


Data wytworzenia: 2020-09-18 15:30:00 | Data udostępnienia: 2020-09-28 07:51:10 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z obrad z poprzednich sesji (Nr XVIII, Nr XIX)
 5. Powołanie Komisji Wniosków.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 7. Interpelacje radnych.
 8. Podjęcie uchwał: a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego, b) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy na udostępnianie nieruchomości pod lokalizację nośników reklamowych stanowiącej własność Powiatu Leskiego, c) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego, d) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy na udostępnianie nieruchomości pod lokalizację nośników reklamowych stanowiącej własność Powiatu Leskiego, e) w sprawie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego na rzecz Gminy Cisna.
 9. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Oświadczenia i wystąpienia radnych i innych osób.
 12. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
 13. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum