+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Starostwo Powiatowe w Lesku

          Array
(
  [id] => 852
  [tytul] => XXI Sesja Rady Powiatu
  [opis] => Sesja zdalna
  [lokalizacja] => Sesja zdalna
  [data] => 2020-11-06 15:00:00
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1695
)
         

XXI Sesja Rady Powiatu

06.11.2020 15:00

Lokalizacja: Sesja zdalna
Sesja zdalna


Data wytworzenia: 2020-11-06 15:00:00 | Data udostępnienia: 2020-11-19 14:04:03 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej sesji.
 5. Powołanie Komisji Wniosków.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 7. Interpelacje radnych.
 8. Podjęcie uchwał: a) w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Leskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”, b) w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Leskiego nr XLVI.231.2018 z dnia 26 września 2018 r. dotyczącej poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku, c) w sprawie częściowego pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku za rok obrotowy 2019, d) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2020, e) w sprawie ustalenia na obszarze Powiatu Leskiego wysokości opłat na 2021 rok za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, f) w sprawie przeprowadzenia procedury wyboru firmy audytorskiej do zbadania bilansu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku za rok 2020 i 2021, g) w sprawie zmiany uchwały Nr XVII.108.2020 Rady Powiatu Leskiego z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lesku, h) w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.107.2020 Rady Powiatu Leskiego z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia placówki oświatowej pod nazwą Zespół Placówek Oświatowych w Lesku, z siedzibą 38-600 Lesko, Aleja Jana Pawła II 18 B oraz nadania aktu założycielskiego i statutu, i) w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Rady Powiatu Leskiego do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Lesku.
 9. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
 12. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum