+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Baligród

Posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Gminy Baligród

Zapraszam na posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy Baligród, w dniu 3 lutego 2021r. o godz. 13.00.

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Przyjęcie porządku obrad, Głosowanie jawne
  4. Podjęcie prac na projektem budżetu Gminy Baligród na 2021r. Głosowanie jawne
    1. projekt uchwały budżetowej na 2021r. Głosowanie jawne
  5. Wnioski Głosowanie jawne
  6. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum