+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Baligród

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Własności Komunalnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego

zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Własności Komunalnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego w dniu 18.02.2021r. o godz. 13.00 w sali narad.

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Analiza wniosku Stowarzyszenia Nasza Szkoła w Mchawie, Głosowanie jawne
  4. Analiza wniosku Stowarzyszenia "Nasze Dzieci" w Nowosiółkach, Głosowanie jawne
  5. Wypracowane wnioski, Głosowanie jawne
  6. Sprawy bieżące,
  7. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum