+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Baligród

XX Sesja Rady Gminy Baligród


Data wytworzenia: 2020-05-15 18:00:00 | Data udostępnienia: 2020-05-31 11:22:35 | Sporządzone przez: Biuro Obsługi Rady | Opublikowane przez: Mariusz Hebda

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 6 marca 2020. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie : Głosowanie jawne
  1. wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2020r. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
  2. zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Baligród na lata 2020-2031 Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 13
  3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 13
  4. ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baligród Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  5. przystąpienia Gminy Baligród do realizacji projektu pt. „Maluch u siebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  6. rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia lokalnej "tarczy antykryzysowej" Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baligród położonej w miejscowości Mchawa Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 8. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi.
  1. Wniosek o Przekazanie działki o numerze ewidencyjnym nr 454 w miejscowości Mchawa na sprzedaż Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  2. Wniosek o poczynienie starań w sprawie przeniesienia słupa elektrycznego znajdującego się na działce ewidencyjnej nr 453 w miejscowości Mchawa Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
 9. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał. Głosowanie jawne
 10. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum