+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Inowłódz

          Array
(
  [id] => 1955
  [tytul] => XLIV sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz 
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Sala Obrad Rady Gminy Inowłódz na Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu ul. Zamkowa 7 
  [data] => 2021-12-30 12:06:18
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 625
)
         

XLIV sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz

30.12.2021 12:06

Lokalizacja: Sala Obrad Rady Gminy Inowłódz na Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu ul. Zamkowa 7


Data wytworzenia: 2021-12-31 12:00:00 | Data udostępnienia: 2021-12-31 07:57:27 | Sporządzone przez: Obsługa Rady Gminy Inowłódz | Opublikowane przez: Obsługa Rady Gminy Inowłódz

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne | 12:10
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 4. Przyjęcie protokołu z obrad:
  1. XLII sesji Rady Gminy Inowłódz, Głosowanie jawne | 12:11
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
  2. XLIII sesji Rady Gminy Inowłódz. Głosowanie jawne | 12:12
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych między sesjami
 6. Informacja Wójta Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych między sesjami
 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2021 – 2037 Głosowanie jawne | 12:45
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2021. Głosowanie jawne | 12:52
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:
  1. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2022-2038 oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Inowłódz w 2022 roku,
  2. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Inowłódz na rok 2022,
  3. przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Inowłódz,
  4. dyskusja.
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2022-2038 Głosowanie jawne | 13:32
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowłódz na rok 2022 Głosowanie jawne | 13:43
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Głosowanie jawne | 13:50
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 13. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok dla Gminy Inowłódz. Głosowanie jawne | 13:55
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 14. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok dla Gminy Inowłódz Głosowanie jawne | 13:59
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 15. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XLII sesji Rady Gminy Inowłódz
 16. Interpelacje i zapytania
 17. Wnioski Komisji, wolne wnioski, zapytania i informacje
 18. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum